Профілактика ранніх ускладнень

>Лікування хвороб Лікуємо серце

Профілактика ранніх ускладнень, насамперед фибрилляции желудочков, особливо важлива в перші годинники інфаркту міокарда. Чим менше часу пройшло від початку ангінозного нападу, тим більше небезпека раптового різкого (аж до зупинки кровообігу) погіршення перебігу хвороби. Тому у всіх випадках (навіть якщо стан хворого формально задовольни-

Тельное) необхідно забезпечити постійне спостереження й мо-ниторировать серцевий ритм

У перші годинники захворювання або при нестабільному стані пацієнта показана профілактична катетеризація периферичної вени. Апарати, інструменти, розчини й лікарські засоби для ускладненої СЛР повинні перебувати в постійній готовності до негайного застосування

Основу попередження ускладнень, у т.ч. і фибрилляции желудочков, у хворих з інфарктом міокарда становить комплекс лікувальних заходів: своєчасне повноцінне знеболювання, раннє й адекватне призначення блокаторов р-адре-норецепторов і нітрогліцерину, стрептокинази або гепарина И Аспірину, корекція артеріального тиску й серцевого ритму, що щадить транспортування, оксигенотерапія й чуйне відношення кбольному.

Пропранолол. ПРО Високої терапевтичної цінності блокаторов р-адренорецепторов при інфаркті міокарда було сказано вище. У дослідженні PREMIS доведено, що внутрішньовенне введення 2-8 мг пропранолола на догоспитальном етапі в перші 4 год захворювання сприяє зниженню частоти фибрилляции желудочков.

Лидокаин. У результаті позначка-аналізу 14 контрольованих досліджень виявлено, що профілактичне введення лидокаина при гострому інфаркті міокарда зменшує частоту фибрилляции желудочков на 35 %, Але не знижує летальність внаслідок значного збільшення числа випадків розвитку асистолії [Травні Mahon S. И Соавт., 1988]. Тому в рекомендаціях Європейського кардіологічного суспільства і Європейської ради по реанімації (1998) підкреслюється, що профілактичне призначення лидокаина при гострому інфаркті міокарда не показане

Магнію сульфат. У ряді досліджень установлено, що застосування магнію сульфату в перші годинники інфаркту міокарда вірогідно знижує частоту важких желудочкових аритмій (включаючи фибрилляцию), наджелудочкових аритмій і леталь ность [Spath G., 1988]. У контрольованому дослідженні LIMIT-2 виявлене зниження ранньої летальності й частоти серцевої недостатності при внутрішньовенному введенні магнію сульфату в першу добу інфаркту міокарда

При гострому інфаркті міокарда магнію сульфат може бути ефективний у перші годинники захворювання, при желудочкових або

Наджелудочкових аритміях, рефрактерних до лікування лидокаи-ном або пропранололом, або при наявності протипоказань до їхнього призначення. Для придушення аритмій магнію сульфат уводять внутрівенно струйио дуже повільно в дозі 2 г (8 мол 25 % розчину). При необхідності ін'єкцію повторюються

Для профілактики аритмій (при наявності показань) у першу добу інфаркту міокарда магнію сульфат рекоменду ют уводити внутрівенно капельно в добовій дозі до 7,5 г (30 мол 25 % Розчину).

Профілактика серцевої недостатності. При великій поразці міокарда або появі перших клінічних ознак серцевої недостатності з великою обережністю (щоб не викликати надмірного зниження артеріального тиску!) призначають інгібітори АПФ.

Інгібітори АПФ. У зв'язку з активацією, що спостерігається при інфаркті міокарда нейрогормональной, (підвищенням активності ренін-апгиотензин-альдостероновой системи, концентрації норадреналина, предсердного натрийуретического гормону) при великій поразці серцевого м'яза (зокрема, при субендокардиальном інфаркті міокарда) навіть без явних ознак серцевої недостатності показане призначення інгібіторів АПФ. Також лікарські препарати цієї групи варто використовувати при вихідній або розвиненої дисфункции лівого желудочка або серцевої недостатності. Доведено, що призначення інгібіторів АПФ всім хворим з інфарктом міокарда вірогідно знижує летальність ( GISSI-3, ISIS-4). При застосуванні цих засобів у пацієнтом з гострим інфарктом міокарда, ускладненим серцевою недостатністю, зниження летальності виражене в ще більшому ступені (SAVE, AIRE, AIREX).

На початку лікування краще використовувати короткодействующий препарат каптоприл. На перший прийом каптоприл призначають у дозі 6,25 мг, далі - по 12,5 Мг 3-4 рази в добу. Після стабілізації стану пацієнта переходять на інгібітори АПФ другого покоління (рамиприл, еналаприл, периндоприл).

Для попередження рецидивів захворювання Всім пацієнтам з інфарктом міокарда, що не має протипоказань, призначають ацетилсаліцилову кислоту й блокатори ( 3-адренорецепторов.

При проведенні вторинної профілактики у хворих з інфарктом міокарда досить обнадійливі результати по-

Лучени при тривалому (1 рік) застосуванні гликозаминоглика-новий. У дослідженні IPO-V 2 призначення пацієнтам з інфарктом міокарда Сулодексида (вессел дуе ф) по 600 LRU протягом 1 мес внутримишечно, а в наступні 11 мес усередину привело ДО Достовірного зниження летальності, частоти виникнення серцевої недостатності й тромбозу лівого желудочка. Ще більш перспективним може виявитися використання препарату В Хворих з інфарктом міокарда, що страждають цукровим діабетом, тому що вессел дуе ф особливо ефективний для попередження й лікування діабетичних ангиопатий [Agrati A. M. і з-авт., 1992; Ernst E. і соавт., 1993; Colette F. і соавт., 1994].

Препарати з кардиопротекторним дією Для профілактики ранніх ускладнень інфаркту міокарда мають другорядне значення. Їхній вплив на результат захворювання, незважаючи на позитивні результати окремих досліджень, не можна вважати встановленим

Фосфокреатинин (неотон) підвищує енергетичний потенціал клітки. Запропонований для захисту серцевого м'яза від ише-мического ушкодження

Уважають, що при гострому інфаркті міокарда неотон може сприяти обмеженню розмірів некрозу, попередженню аритмій і серцевої недостатності, поліпшенню плину й результату захворювання [Перепеч Н. Б. і соавт., 1990; Голиков А. П., Рябинии В. А., 1993].

Неотон призначають внутрівенно капельно з перших годин інфаркту міокарда. Доза неотона, що рекомендується для введення в першу добу інфаркту міокарда, варіюється від 10 до 70 г.

Ефективність і безпека цього методу лікування поки не підтверджена у великі контрольованих дослідженнях

L-Карнитин Ставиться до аналогічної групи лікарських засобів. У дослідженні CEDIM показано, що його призначення в дозі 9 г/сут у перші 5 днів захворювання й по 6 г/сут у наступні 12 мес може вплинути на процеси постинфарктного ремоделирования лівого желудочка.

Читати далі: Особливості лікування хворих з інфарктом міокарда із цукровим діабетом"

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Современная стоматология – отзывы, профилактика, методы лечения и восстановление зубов